Лични данни

Според изискванията по GDPR и новите правила за събиране и обработване на лични данни, молим всички посетители на сайта, членове и приятели на Туристическо дружество Голямата Хурка, да се запознаят с условията и процеса на използване на лични данни в нашия сайт и извън него.

1. Цел на работа с лични данни
ТД "Голямата Хурка" използва предоставените лични данни за извършване на регламентираната си дейност по организиране на туристически събития и за изпълнение на маркетинговите и рекламни цели на дружеството.

2. Начини на събиране на лични данни
ТД "Голямата Хурка" обработва лични данни, които са предоставени единствено, чрез изричното съгласие на лицето.  Данните се предоставят доброволно в интернет страницата на фирмата, на места с ясно посочено пояснение за целта с която се изискват данните, като абонамент за електронен бюлетин и заявка за участие. Данни се предоставят и на хартиени носители при сключване на договори, застраховки, резервации, наем на туристическа екипировка, и др.

3. Как ще бъдат използвани предоставените лични данни
Предоставените лични данни се използват единствено за изготвянето на персонализирани електронни съобщения, издаване на фактури и уведомления, касаещи дейността и услугите на ТД "Голямата Хурка", както и в различните етапи при организирането, подготовката и провеждането на съответното събитие, в което лицето участва.

4. Срок на съхранение
ТД "Голямата Хурка" съхранява събраните лични данни както следва:
- За лица без членство в дружеството: до 3 години.
- За лица членове на дружеството: до 3 години след последното им участие в организирано от дружеството събитие.
След изтичане на посочения срок, данните се изтриват.

5. Права на лицето
Всяко лице предоставило лични данни на ТД "Голямата Хурка", има следните права:
- Във всеки един момент да заяви промяна на предоставените данни
- Във всеки един момент да заяви, че не желае данните му да бъдат обработвани повече.
- Позовавайки се на „правото да бъдеш забравен" – данните за лицето да бъдат трайно изтрити.

6. Съхранение, контрол и мерки за сигурност 
ТД "Голямата Хурка" събира, обработва и се грижи добросъвестно и законосъобразно за предоставените лични данни и спазва политика за поверителност на информацията. ТД "Голямата Хурка" непредоставя и не препродава събраните лични данни на трети страни. Предоставените лични данни се съхраняват електронно, записани върху технически носители на фирмата, без публичен достъп до тях, а всички физическите документи, съдържащи лични данни са заключени.

Взети са следните мерки за ограничаване на достъпа до данните и гарантирането на тяхната сигурност:

Процедурите за сигурност на ТД "Голямата Хурка" гарантират, че данните няма да се изтрият, загубят или да бъдат откраднати. Нивото на защита се грижи за неприкосновеността и сигурността на данните. Физическият достъп до личните данни е възможен само за упълномощени членове на дружеството.

Информираност и уведомяване при нарушение

При загуба, кражба или злоупотреба с лични данни, ТД "Голямата Хурка" се задължава незабавно да уведоми всички потърпевши за случващото се.

Процедура при нарушение в сигурността

При установяване на нарушение в сигурността на предоставените лични и фирмени данни, кражба или изтичане на информация, ТД "Голямата Хурка" се задължава да уведоми незабавно всички потърпевши. 

Последни новини

Покана за Общо събрание на ТД "Голямата Хурка" 2018г.

Изх. № 05/17.04.2018г.                                До Членовете на ТД “ГОЛЯМАТА &n...

Прочети още

И туристите от ТД  „Голямата Хурка“ - Варна чистят!

И туристите от ТД  „Голямата Хурка“ - Варна чистят! Туристическо дружество „Голямата Хурка“  и тази година се включи в националната ...

Прочети още

10 години - Рожден ден на ТД "Голямата Хурка"

ТД "Голямата Хурка" празнува своя 10-ти рожден ден   Изминаха 10 незабравими години ...  Благодарим на всички малки и големи хурки за по...

Прочети още

Секция банери