Хурки

Ръководство
Ръководството на "Голямата хурка" включва членове на екипа с доказани организационни и ръководни умения, хора с опит, стаж и знания. Членовете на Управителния и Контролния съвет на туристическото дружество се избират на годишно общо събрание по предварително обявен ред и процедура:
 
Управителен съвет на „Голямата хурка” в състав:

Председател: - Петър Антонов
Зам. председател: - Антония Караколева
Член - касиер: - Даниела Велева
Член на управителния съвет: - Анелия Горанова
Член на управителния съвет: - Пламена Коцева
 
Контролен съвет на „Голямата хурка” в състав:
 

Член на контролния съвет: - Любомир Олчев
Член на контролния съвет: - Вержиния Митева
Член на контролния съвет: - Райна Аргирова
 
Общото събрание на "Голямата Хурка", на което бяха избрани действащите членове на управителния и контролния съвет за текущия период, бе проведено на 11.06.2016г.

Последни новини

Покана за Общо събрание на "Голямата Хурка" 2019г.

До Членовете на “ГОЛЯМАТА  ХУРКА”  П   О   К   А   Н   А Управителният съвет на  “ГОЛЯМАТА  ХУ...

Прочети още

Покана за Общо събрание на "Голямата Хурка" 2018г.

Изх. № 05/17.04.2018г.                                До Членовете на “ГОЛЯМАТА  ...

Прочети още

И туристите от  „Голямата Хурка“ - Варна чистят!

И туристите от „Голямата Хурка“ - Варна чистят! „Голямата Хурка“  и тази година се включи в националната кампания ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗА...

Прочети още

Секция банери