Лични данни

Според изискванията по GDPR и новите правила за събиране и обработване на лични данни, молим всички посетители на сайта, членове и приятели на Голямата Хурка, да се запознаят с условията и процеса на използване на лични данни в нашия сайт и извън него.

1. Цел на работа с лични данни
"Голямата Хурка" използва предоставените лични данни за извършване на регламентираната си дейност по организиране на туристически събития и за изпълнение на маркетинговите и рекламни цели на дружеството.

2. Начини на събиране на лични данни
"Голямата Хурка" обработва лични данни, които са предоставени единствено, чрез изричното съгласие на лицето.  Данните се предоставят доброволно в интернет страницата на фирмата, на места с ясно посочено пояснение за целта с която се изискват данните, като абонамент за електронен бюлетин и заявка за участие. Данни се предоставят и на хартиени носители при сключване на договори, застраховки, резервации, наем на туристическа екипировка, и др.

3. Как ще бъдат използвани предоставените лични данни
Предоставените лични данни се използват единствено за изготвянето на персонализирани електронни съобщения, издаване на фактури и уведомления, касаещи дейността и услугите на "Голямата Хурка", както и в различните етапи при организирането, подготовката и провеждането на съответното събитие, в което лицето участва.

4. Срок на съхранение
"Голямата Хурка" съхранява събраните лични данни както следва:
- За лица без членство в дружеството: до 3 години.
- За лица членове на дружеството: до 3 години след последното им участие в организирано от дружеството събитие.
След изтичане на посочения срок, данните се изтриват.

5. Права на лицето
Всяко лице предоставило лични данни на "Голямата Хурка", има следните права:
- Във всеки един момент да заяви промяна на предоставените данни
- Във всеки един момент да заяви, че не желае данните му да бъдат обработвани повече.
- Позовавайки се на „правото да бъдеш забравен" – данните за лицето да бъдат трайно изтрити.

6. Съхранение, контрол и мерки за сигурност 
"Голямата Хурка" събира, обработва и се грижи добросъвестно и законосъобразно за предоставените лични данни и спазва политика за поверителност на информацията. "Голямата Хурка" непредоставя и не препродава събраните лични данни на трети страни. Предоставените лични данни се съхраняват електронно, записани върху технически носители на фирмата, без публичен достъп до тях, а всички физическите документи, съдържащи лични данни са заключени.

Взети са следните мерки за ограничаване на достъпа до данните и гарантирането на тяхната сигурност:

Процедурите за сигурност на "Голямата Хурка" гарантират, че данните няма да се изтрият, загубят или да бъдат откраднати. Нивото на защита се грижи за неприкосновеността и сигурността на данните. Физическият достъп до личните данни е възможен само за упълномощени членове на дружеството.

Информираност и уведомяване при нарушение

При загуба, кражба или злоупотреба с лични данни, "Голямата Хурка" се задължава незабавно да уведоми всички потърпевши за случващото се.

Процедура при нарушение в сигурността

При установяване на нарушение в сигурността на предоставените лични и фирмени данни, кражба или изтичане на информация, "Голямата Хурка" се задължава да уведоми незабавно всички потърпевши. 

Последни новини

Покана за Общо събрание на "Голямата Хурка" 2019г.

До Членовете на “ГОЛЯМАТА  ХУРКА”  П   О   К   А   Н   А Управителният съвет на  “ГОЛЯМАТА  ХУ...

Прочети още

Покана за Общо събрание на "Голямата Хурка" 2018г.

Изх. № 05/17.04.2018г.                                До Членовете на “ГОЛЯМАТА  ...

Прочети още

И туристите от  „Голямата Хурка“ - Варна чистят!

И туристите от „Голямата Хурка“ - Варна чистят! „Голямата Хурка“  и тази година се включи в националната кампания ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗА...

Прочети още

Секция банери