Покана за Общо събрание на "Голямата Хурка" 2019г.

facebook thumb

До Членовете на “ГОЛЯМАТА  ХУРКА” 

П   О   К   А   Н   А

Управителният съвет на  “ГОЛЯМАТА  ХУРКА” на основание чл. 25, ал. 2 от Устава на Дружеството и във  връзка с чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНС, свиква редовно ОБЩО СЪБРАНИЕ на  “ГОЛЯМАТА  ХУРКА”. Събранието ще се проведе на 17 ноември 2019г. от 10:00 часа в х. Ботево (м. Ботевска гора, край яз. Ботево - с. Ново Ботево, общ. Добрич), при следния дневен ред:


    1. Отчет на Управителния съвет за дейността на “Голямата Хурка” през 2018г.
    2. Отчет на Контролния съвет за дейността на  “Голямата  Хурка” през 2018г.
    3. Приемане на Финансовите отчети  на “Голямата  хурка” за 2018г. 
    4. Приемане на бюджета на “Голямата Хурка” за  2019г. 
    5. Избиране на делегат за участие в ОС на БТС през 2020г.    
    6. Избор на нови ръководни органи на “Голямата хурка” – Управителен съвет, Председател и Контролен  съвет;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Предполагаема обща продължителност на ОС – 2 ч. 
При  липса на кворум, на основание чл. 27, ал. 1 от Устава на Дружеството, събранието  ще  се проведе същия ден от 11:00 ч. на същото място и при същия дневен  ред. Писмените материали по дневния ред са на разположение в седалището на Дружеството. 
Регистрацията на участващите в ОС ще се извършва от 09:00 часа.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Председател на Управителния съвет: Петър Антонов    


Последни новини

Покана за Общо събрание на "Голямата Хурка" 2019г.

До Членовете на “ГОЛЯМАТА  ХУРКА”  П   О   К   А   Н   А Управителният съвет на  “ГОЛЯМАТА  ХУ...

Прочети още

Покана за Общо събрание на "Голямата Хурка" 2018г.

Изх. № 05/17.04.2018г.                                До Членовете на “ГОЛЯМАТА  ...

Прочети още

И туристите от  „Голямата Хурка“ - Варна чистят!

И туристите от „Голямата Хурка“ - Варна чистят! „Голямата Хурка“  и тази година се включи в националната кампания ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗА...

Прочети още

Секция банери